Spring naar content

Hoe om te gaan met telefoons in de klas

Meningen over het gebruik van telefoons in de klas zijn er genoeg. Daar gaan we er niet nog een aan toevoegen. We houden kwesties als deze het liefst praktisch door aan te geven hoe je gesprekken over het onderwerp effectief op gang brengt met alle betrokkenen. Om van daaruit een weloverwogen gezamenlijk standpunt in te nemen. Want op één lijn zitten is relevanter dan voor of tegen te zijn, of al dan niet gelijk te krijgen.

Betrokkene 1: de school
Kijk als collega’s eens kritisch naar jullie eigen relatie met jullie telefoon. Een handig startpunt voor een objectieve blik is de zelftest op digitalebalans.nl. Kijk ook eens naar hoe jullie school andere digitale middelen inzet. Hoe up -to-date ben je qua apparatuur? Hoe laag is de drempel om ze te gebruiken? Wat kan er beter?

Neig je als groep docenten naar een telefoonverbod? Verplaats je dan eens in de leerlingen voor wie het verbod gaat gelden. Maak bijvoorbeeld eens een afspraak om één werkdag lang alle telefoons in de docentenkamer te laten. Bespreek wat dat met je doet en wat het je brengt. Creëert het rust en focus om overdag niet verbonden te zijn met je omgeving? Of juist het tegenovergestelde?

Zie je als groep docenten vooral voordelen? Bespreek dan eens hoe je telefoons optimaal kunt integreren in de lessen. Zijn er toepassingen of apps beschikbaar die kunnen bijdragen aan kwalitatief onderwijs? Hoe gaan bijvoorbeeld vakdocenten aardrijkskunde om met ontwikkelingen als Google Maps en Google Earth?

Betrokkene 2: de leerling
Het belang om leerlingen te betrekken bij de discussie en besluitvorming kunnen we niet genoeg benadrukken. Zij zijn een andere generatie. Reflecteer aan je eigen ervaring om tijdens lessen niet verbonden te zijn. Hoe zou dat zijn voor leerlingen die opgroeien in een wereld waarin alles en iedereen constant met elkaar verbonden is? Vraag het ze eens.

De stress die zij kunnen ervaren wanneer ze niet verbonden zijn, is echt. Daar zul je als school en docent iets mee moeten. Vraag jezelf eens af of je als school ongeveer de enige plek in hun leven wilt zijn waar telefoons zogenaamd niet bestaan. En of je tijd en energie wilt steken in de onvermijdelijke discussies en handhaving. Pick your battles.

Betrokkene 3: de ouders
Ouders zijn ook relevante stakeholders binnen de discussie. Uiteraard is het onmogelijk om de regels op school gelijk te trekken met afspraken achter tientallen voordeuren. Maar het is relevant om de verschillende standpunten te kennen en mee te nemen in de besluitvorming. Daarnaast is het behulpzaam dat ouders op de hoogte zijn van de regels en afspraken op school. Organiseer bijvoorbeeld eens een informatieavond waarin beide standpunten worden toegelicht en bediscussieerd.

Iedereen op één lijn

Wat het uiteindelijke besluit ook is, zorg ervoor dat gemaakte afspraken worden vastgelegd en nageleefd, met duidelijke consequenties voor het niet naleven ervan. Communiceer de visie van de school en afspraken richting alle betrokkenen en maak het onderdeel van de onboarding van  nieuwe collega’s en invalkrachten. Desgewenst kunnen we je als onderwijsprofessional of onderwijsinstelling begeleiden in zowel de discussie als het traject. Daarvoor mag je altijd bellen.

Download dit verhaal als PDF

“Meningen over het gebruik van telefoons in de klas zijn er genoeg. Daar gaan we er niet nog een aan toevoegen. We houden kwesties als deze het liefst praktisch!”

We kunnen je als onderwijsprofessional of onderwijsinstelling begeleiden in zowel de discussie als het traject. Daarvoor mag je altijd bellen.
Portrait of beautiful university teacher walking in campus. Smiling young college professor in campus.